Wersje

Opisy produktów znajdujące się na tej stronie odnoszą się do aktualnej wersji systemu imos.


Imos net

Opisy produktów dostępne na tej stronie internetowej, odnoszą się do aktualnej wersji systemu imos NET. Wersja ta dostępna jest serwerach systemu NET od października 2017 roku.  Oprogramowanie jest stale rozwijane i dostosowywane do aktualnego środowiska systemów online i internetu.

Komentowanie jest wyłączone