Technologia CAD

Zorientowanie na obiekt 3D-CAD

W przeciwieństwie do prostego 3D-CAD, w którym użytkownik pracuje z obiektami geometrycznymi, takimi jak prostopadłościany lub kulki, imos dostarcza inteligentnych elementów lub zespołów takich jak boki, podłogi i drzwi. Jednocześnie te składniki są bezpośrednio ze sobą powiązane. Elementy imos są zmienne w zależności od ich wielkości i materiału i mogą być dynamicznie wykorzystywane w obecnych konstrukcjach. Oprócz długości, szerokości i wysokości zdefiniowane są wszystkie właściwości, które mają bezpośredni wpływ na proces projektowania i kolejne kroki robocze.


Technologia CAD

Komentowanie jest wyłączone