Funkcjonowanie

Elementy i obiekty bazy technologicznej

Elementy konstrukcyjne definiowane są przy pomocy takich właściwości, jak np. materiał podłożowy, powłoki, okleiny, krawędzie i profile. W podobny sposób można ustalać złożone elementy konstrukcyjne, jak np. konstrukcje ścianek działowych w technologii wielowarstwowej na szkieletach metalowych, metalowe konstrukcje oskrzyni stołów lub elementy konstrukcyjne regałów sklepowych. Multielementy, takie jak konstrukcje ram i wypełnień, można definiować metodą zagnieżdżania różnych elementów konstrukcyjnych.
Dzięki możliwości definiowania danego elementu konstrukcyjnego przy pomocy reguł elementy konstrukcyjne dają się dynamicznie dostosowywać do aktualnie wymaganej konstrukcji. Zapewniony jest przy tym stały dostęp do bibliotek z płytami, krawędziami, okleinami, itd. Poprzez wybór danego materiału można definiować podstawowe dane niezbędne do sporządzenia wykazu części, kalkulacji, renderingu oraz do produkcji.

 


 

 

Funkcjonowanie

Komentowanie jest wyłączone