Sterowanie 5-osi

Sterowanie obrabiarkami 5-osiowymi

Tworzenie danych pod sterowanie 5-osiowe odbywa się bezpośrednio na bazie danych konstrukcyjnych z systemu imosCAD. Elementy, które wymagają obróbek w 5-osiach, muszą być edytowane specjalnie opracowanymi narzędziami – imosCAM-MAX w celu dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych dla sterowania maszyny CNC. Specjalny postprocesor na podstawie geometrii elementu, oblicza ścieżki przebiegu narzędzia uwzględniając odpowiednie strategie frezowania narzucone przez samą maszynę i jej konfigurację narzędzi. Na podstawie tych danych, po uwzględnieniu możliwości samej maszyny (na podstawie odpowiednio zdefiniowanego modelu maszyny dostarczonego od producenta), system tworzy program zawierającym G-Code w celu zasymulowania obróbki w trybie 3D.

Sterowanie 5-osi

Komentowanie jest wyłączone