Framework

Technologie podstawowe

Moduły imos NET są zoptymalizowane do użytku online, rozwiązania dla sklepów działają bez dodatków plug-in we wszystkich popularnych przeglądarkach. Podstawowa technologia spełnia aspekty bezpieczeństwa w internecie i jest organizowana tak, że zmiany i konserwacja procesów nie mają wpływu na przepływ pracy. Partnerzy międzynarodowi, klienci i pracownicy, jak również korekty językowe i walutowe, mogą być zintegrowane z istniejącymi strukturami. Zlecenia są zbierane w dostępnym obszarze zaplecza operatora. Są one ręcznie lub automatycznie pobierane z serwera i importowane do systemu imbus CAD/CAM, gdzie generowane są wszystkie informacje dotyczące produkcji.

Framework

Komentowanie jest wyłączone