Organizacja danych

Zarządzanie i spójność danych

imos zarządza centralnie wszystkimi elementami biblioteki, takimi jak artykuły standardowe i specjalne, zakupione obiekty lub elementy zmienne. Struktura jest dowolnie definiowalna, zawartość łatwo się rozszerza i można ją rozszerzyć. Dzięki indywidualnie regulowanemu wyszukiwaniu podobieństw imos umożliwia rozpoznawanie identycznych części lub odpowiednich półproduktów. Dane podstawowe pozostają spójne w pliku imos utworzonym w systemie ERP/PPS.

Organizacja danych

Komentowanie jest wyłączone