Kalkulacja

Koszty pod kontrolą

Dane dotyczące planowania i projektowania mogą być również wykorzystywane do kalkulacji kosztów – odbywa się automatycznie w tle. Wyniki są dostępne w różnych formatach i poziomach szczegółów i mogą być np. przekazywane do Excela: materialne koszty dodatkowe, koszty materiałowe i produkcyjne z określeniem stałych i zmiennych proporcji czasowych oraz możliwość stworzenia kompletnego planu pracy dla konkretnych zamówień, a także wyceny pozycji z cenami stałymi i zmiennymi również dla złożonych tabel cen.

Kalkulacja

Komentowanie jest wyłączone