Przekroje

Automatyczne generowanie przekrojów konstrukcji

Przekroje konstrukcji znacznie ułatwiają odczytywanie dokumentacji technicznej na produkcji oraz montaż. Z imosem możemy generować przekroje w dowolnym miejscu oraz na odpowiednim dla konstruktora poziomie. Zamiany w konstrukcji powodują automatyczną zmianę wygenerowanego przekroju. Dokumentacja techniczna z przekrojami i odpowiednim kreskowaniem materiałów, znalazła potwierdzenie w praktyce.

Przekroje

Komentowanie jest wyłączone