Realizm projektu

Z projektu bezpośrednio na ofertę

W oparciu o wykonany projekt można sporządzić ofertę. Na bazie kalkulacji materiałowej, uwzględniającej koszty pośrednie, którą opisano bliżej w rozdziale Kalkulacja, można obliczyć cenę ofertową dla poszczególnych sprzedawanych artykułów. Uzyskany wynik można zapisać w koszyku zakupowym i odpowiednio opracowywać. W razie potrzeby można w ten sposób zmieniać ceny, dodawać pozycje i udzielać rabatów. Na koniec ofertę można wyemitować w profesjonalnej formie.

Przedtem, dla ustrukturyzowania i lepszej czytelności oferty poszczególnym pozycjom projektu można nadać oddzielne numery. Proces ten może przebiegać do wyboru w trybie pół- lub pełnoautomatycznym. Tak uzyskana struktura odzwierciedlona zostanie również w wykazie części do produkcji.

Realizm projektu

Komentowanie jest wyłączone