Wersje

wersje imos1

Opisy produktów znajdujące się na tej stronie odnoszą się do aktualnej wersji systemu imos 10.0 SR2.  Wersja ta dostępna jest od października 2011 roku.


Imos net

NET 3.0

 

Opisy produktów dostępne na tej stronie internetowej, odnoszą się do aktualnej wersji systemu imos NET 3.0. Wersja ta dostępna jest serwerach systemu NET od października 2011 roku.  Oprogramowanie jest stale rozwijane i dostosowywane do aktualnego środowiska systemów online i internetu.

Comments are closed