Technologia

Rdzeń systemu imosCAD/CAM

Podstawę aplikacji imos stanowią założenia obiektowe. W przeciwieństwie do prostego programu 3D-CAD, gdzie użytkownik operuje obiektami geometrycznymi typu prostopadłościan lub kula, tutaj użytkownik ma do dyspozycji inteligentne elementy konstrukcyjne i podzespoły, jak np. ścianki, wieńce i drzwi. Jednocześnie elementy te znajdują sie w bezpośredniej konstrukcyjnej relacji do siebie. Elementy konstrukcyjne w programie imos zmieniają się w zależności od wymiarów i właściwości materiałowych. Obok długości, szerokości i wysokości zdefiniowane zostały wszystkie właściwości, które mają bezpośredni wpływ na proces konstrukcyjny oraz na kolejne kroki robocze. Jeśli dla przykładu skonstruowany został bok korpusu, to w tle uwzględniane są informacje dotyczące materiału, powierzchni, krawędzi, układ wierconych otworów i wiele innych szczegółów. Ponadto imos dysponuje możliwością zapisywania w bazie ustalonych reguł konstrukcyjnych i produkcyjnych. Specyficzne dla danego zakładu sytuacje okuciowe i połączeniowe są automatycznie analizowane na etapie konstruowania. Jeśli dodane zostaje okucie, to automatycznie dokonywane są we właściwym miejscu niezbędne obróbki i generowane odpowiednie informacje CNC.


Technologia

Technologia:

Comments are closed