CAM

Zautomatyzowane sterowanie maszyn CNC

Dzięki możliwości automatycznego dziedziczenia wierconych otworów połączeniowych przez okucia (por. założenia obiektowe) zapewniona jest w bezpośredni sposób spójność całej konstrukcji. Wskutek tego także wszystkie dane CNC oraz układ wierconych otworów zawsze będą wzajemnie idealnie dopasowane do siebie. Jednocześnie automatycznie generowane są dla wszystkich elementów konstrukcyjnych wszystkie programy CNC, niezbędne do realizacji zlecenia. Oprócz analizy danych geometrycznych elementów konstrukcyjnych uwzględnione zostają także właściwości materiałowe, przejścia na krawędziach, narzędzia oraz dane technologiczne. W efekcie powstaje program CNC, który można bezpośrednio uruchomić na maszynie i który zawiera już w sobie wszystkie wymagane parametry, jak np. dobór narzędzi, prędkość obrotowa, posuw, strategia dosuwania narzędzi, obróbka wstępna i docelowa, itp. Dzięki wieloletniej, intensywnej współpracy z różnymi producentami maszyn dla wielu maszyn dostępne są odpowiednie postprocesory lub też postprocesory takie są właśnie opracowywane dla nowych typów maszyn.

 Funkcje CAM

W ramach technologii imos CAM oferowane są różne moduły oprogramowania, które zapewniają obsługę następujących zadań:

 – Program CNC, wygenerowany z programu imos, przesyłany jest bezpośrednio do odpowiedniego systemu WOP. Ma to tę zaletę, że operator może obsługiwać maszynę CNC w zwyczajowy sposób.

–  Do każdego profilu można przyporządkować jedno lub kilka narzędzi, na podstawie czego generowane są różne ruchy dosuwania i odsuwania narzędzi.

–  Sposób ułożenia elementów konstrukcyjnych na stole maszyny określany jest również automatycznie. 

–  Dla elementów konstrukcyjnych z uciosami można generować odpowiednie ruchy narzędzi.

–  Obróbki przypisane do jednego elementu konstrukcyjnego można rozdzielać na kilka maszyn.


Podstrony:

Comments are closed