NET

Platforma eBusiness na nowo definiuje proces sprzedaży i produkcji mebli

Oparty na Internecie system prezentacji i realizacji zamówień imos NET łączy wewnątrzzakładowe procesy przygotowania pracy i produkcji z zewnętrznymi zadaniami w zakresie dystrybucji. System imos NET jest jednolitym rozwiązaniem w dziedzinie e-Biznesu, które konsekwentnie urzeczywistnia strategiczne założenie pod nazwą „Z działu projektowego bezpośrednio na maszynę“.

NET

NET

Podstrony:

Comments are closed