Raster pozycjonowania

Indywidalny raster dla indywidualnego projektu

Program imos dysponuje wydajną siatką projektową, która również w przypadku złożonych projektów oferuje elastyczną i prostą w obsłudze pomoc. Siatkę projektową można ustawić na ścianie lub dowolnym wolnym konturze i podzielić na różne segmenty projektowe. W oparciu o siatkę zapisaną w rzucie poziomym można wygenerować odpowiednią siatkę wysokościową. Dzięki temu można definiować różne poziomy projektowe. Otwory na narożnikach lub przejściach kątowych obliczane są automatycznie i oznaczane dla celów projektowych. W odniesieniu do każdego artykułu można zdefiniować poziomy, do których ten artykuł ma się odnosić, sposób jego ustawienia na danym poziomie projektowym oraz preferowaną orientację. Obszarami zastosowania są nie tylko klasyczne projekty kuchenne i biurowe oparte na siatkach. W odróżnieniu do powszechnie stosowanych na rynku programów projektowo-konstrukcyjnych aplikacja imos dzięki zastosowaniu siatki, którą można indywidualnie specyfikować, daje dodatkowo możliwość szybkiego i komfortowego rozwiązywania złożonych zadań projektowych, jak np. lad bufetowych i zaokrągleń.

Raster pozycjonowania

Raster pozycjonowania

Comments are closed