Pomieszczenia

Projektowanie pomieszczeń w trybie 3D

W celu umożliwienia z jednej strony szczegółowego projektowania złożonych układów pomieszczeń, a z drugiej strony przygotowywania poglądowych prezentacji dla klientów, program imos udostępnia specjalny moduł architektoniczny. Moduł ten umożliwia szybkie i proste pobieranie obmiarów budowlanych do systemu CAD.
Wszystkie wymagane parametry techniczne (długość ścian, grubość ścian, wysokość pomieszczenia, itd.) wyszukiwane są systematycznie w ramach dialogu. Istnieje możliwość projektowania otworów w ścianach, jak np. okien i drzwi, przy czym projektant może dowolnie dostosowywać wymiary dla okien i drzwi. Jeśli zajdzie konieczność dostosowania projektu pomieszczenia np. według szczegółowego obmiaru, to do dyspozycji jest cały szereg funkcji modyfikujących. W oparciu o wykonany przez architekta rysunek w formacie 2D można też wygenerować widok ścian w formacie 3D, wybierając w prosty sposób wrysowane elementy.

Układ pomieszczenia można uzupełnić, dodając takie elementy konstrukcyjne, jak schody, podpory i słupy. Użytkownik bardzo szybko może stworzyć sobie bazę architektoniczną, wiernie oddającą każdy szczegół i stanowiącą podstawę dla opracowania żądanego projektu. W celu umożliwienia wykonywania prezentacji dla klientów, odpowiadających warunkom występującym w rzeczywistości, do dyspozycji są bloki dekoracyjne, jak np. oprawy oświetleniowe, rośliny, obiekty sanitarne, urządzenia, itp.

Pomieszczenia

Pomieszczenia

Comments are closed