Nowoczesna produkcja mebli w technologii 5-osi – imosCAM-MAX

Filozofia Pfeil-POL

Nowoczesna produkcja mebli w technologii 5-osi

 

Nowoczesne meble ze szczególnym, nietypowym designem, wymagają bardzo często specjalnych technologii produkcji niektórych elementów, wchodzących w skład całego mebla. Dotychczasowe metody produkcji na „klasycznych” centrach obróbczych w 3-osiach są niewystarczające. Dlatego wiele firm produkujących maszyny CNC, od jakiegoś czasu, kładzie duży nacisk na maszyny w których narzędzia obróbcze mogą poruszać się nie w 3, ale w 5 osiach zwiększając tym samym znaczenie elastyczność maszyny. Takie podejście do produkcji wymaga bardziej elastycznych narzędzi programistycznych, umożliwiających łatwe i szybkie wysterowanie takiej maszyny, szczególnie dla firm początkujących w tym temacie.

 imosCAM-MAX już w ofercie

Firma imosAG zajmująca się już wielu lat rozwojem zaawansowanych systemów do projektowania, sprzedaży oraz produkcji mebli imosNET/CAD/CAM/DATA, wprowadziła do swojej oferty również nowoczesne sterowanie obrabiarkami 5-osiowymi. Rozwiązanie to zostało już wprowadzone i przetestowane u wielu klientów z wielkim powodzeniem.

Systemem projektowym jest ten sam system imosCAD, różniący się jedynie specjalnymi, dedykowanymi narzędziami do modelowania brył 3D oraz konfiguracji przebiegu procesu obróbki wraz z symulacją obróbki z kontrolą kolizji narzędzi.

System imosCAD posiada wiele konfiguratorów, umożliwiających szybkie i precyzyjne projektowanie mebli skrzyniowych, mebli szkieletowych oraz nietypowych konstrukcji tworzonych na podstawie rzutu 2D.

 Inteligentne narzędzie konstrukcyjne

Do tworzenia nowych konstrukcji meblowych, dostępne są dwa, wzajemnie uzupełniające się narzędzia konstrukcyjne. Z pomocą „Artikel – Designer” tworzone są i katalogowane meble skrzyniowe. Zapisuje się ja do bazy dostępnej dla wszystkich użytkowników w sieci.

Każdy skonstruowany mebel można wykorzystać w nowym projekcie, w którym możemy dodatkowo zmodyfikować jego parametry. Zawdzięczamy to pełnej parametryzacji poszczególnych elementów oraz podzespołów wchodzących w skład mebla. Za jednym kliknięciem, możemy zmienić lub zamienić poszczególne elementy danej grupy elementów we wszystkich skonstruowanych meblach danego projektu.

Drugi narzędziem o ogromnych możliwościach jest „Objekt-Designer” dającym konstruktorowi całkowitą wolność projektowania. Typowym przykładem może tu posłużyć możliwość projektowania lad sklepowych lub hotelowych lub mebli dopasowanych do nietypowego, krzywoliniowego kształtu ścian itd.

Konstruowanie rozpoczyna się od zdefiniowania zarysu w widoku 2D, wg którego sukcesywnie na podstawie dodatkowych informacji tworzona jest trójwymiarowa konstrukcja mebla. Również i w tym przypadku obowiązuje zasada, iż wszystko co jest skonstruowane, może być wyprodukowane – umożliwiają to duże ilości danych w formie wszelkiego rodzaju wydruków oraz plików eksportu.

 Łatwa konfiguracja, szybki i precyzyjny projekt.

Dzięki interaktywnemu połączeniu modułu CAD z baza danych SQL, podczas konstruowania zapisywane są szczegółowe informacje o elementach i ich konfiguracji, które na żądanie można wywołać w każdej chwili w formie wydruków produkcyjnych lub plików eksportu. Pliki te można poddać dalszej edycji w systemach księgowo-magazynowych. Eliminuje to całkowicie ręczne tworzenie list jednostek, list produkcyjnych oraz zamówień na elementy. Dodatkowo, na podstawie zastosowanych materiałów oraz zdefiniowanych czasów produkcji, program oblicza w czasie rzeczywistym koszty wytworzenia konstrukcji i pokazuje je w formie przejrzystych tabel, posortowanych wg elementów, komponentów oraz akcesoriów. Generowane przez imos piktogramy i kody paskowe mogą być wydrukowane na etykietach co znacznie ułatwia identyfikacje poszczególnych elementów na produkcji.

 Opanować programowanie w 5-osiach

Tworzenie danych pod sterowanie 5-osiowe odbywa się bezpośrednio na bazie danych konstrukcyjnych z systemu imosCAD. Elementy, które wymagają obróbek w 5-osiach, muszą być edytowane specjalnie opracowanymi narzędziami – imosCAM-MAX w celu dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych dla sterowania maszyny CNC.

Specjalny postprocesor na podstawie geometrii elementu, oblicza ścieżki przebiegu narzędzia uwzględniając odpowiednie strategie frezowania narzucone przez samą maszynę i jej konfigurację narzędzi.

Na podstawnie tych danych, po uwzględnieniu możliwości samej maszyny (na podstawnie odpowiednio zdefiniowanego modelu maszyny dostarczonego od producenta), system tworzy program zawierającym G-Code w celu zasymulowania obróbki w trybie 3D.

 

Kolizje w symulacji 3D

Dzięki kombinacji dokładnego opisu możliwości maszyny oraz wyliczonej ścieżki przebiegu narzędzia, system wylicza symulację obróbki w celu wyszukania ewentualnych kolizji z obrabianym elementem.

Pod pojęciem „kolizji” rozumie się tu niewłaściwe pokrycie się ścieżki przejścia agregatu (wraz z narzędziem) z gabarytem obrabianego elementu lub trawersami (wraz z ssawkami) mocującymi element.

Miejsce kolizyjne będzie odpowiednio oznaczone i uwidocznione w trakcie symulacji wraz z informacją o typie zaistniałej kolizji.

Łatwość obsługi

Firma imos, tworząc nowe, kompleksowe a zarazem elastyczne narzędzie do modelowania i produkcji elementów w technologii 5-osi, ogromny nacisk położyła na łatwość i przejrzystość obsługi modułu imosCAM-MAX. Narzędzie te, tworzone było na podstawie doświadczeń i uwag technologów pracujących w podobnych systemach, ale wymagających narzędzi skrojonych na miarę branży meblowej.

W każdym etapie programowania, obsługujący widzi tylko i wyłącznie parametry konieczne na danym etapie edycji obróbki.

Obróbki powtarzające się można grupować w odpowiednie „grupy obróbcze” z możliwością wykorzystania w kolejnych elementach o podobnej konfiguracji jak np. formatowanie zgrubne czy też „wygładzanie powierzchni” itp.

Skraca to znaczącą czas programowania w normalnej pracy konstruktora, ale też – na etapie wdrożenia – czas szkoleń.

O firmie imos AG

Imos AG z Herford, jest wiodącym producentem oprogramowania do projektowanie i produkcji mebli. System integruje produkcję i technologię wytwarzania mebli wraz z kompleksowym systemem do projektowania poprzez internet- imosNET.

Oprogramowanie dostępne jest w 16 językach i pracuje na nim ponad 2.500 wiodących producentów mebli z całego świata.

Firma w Niemczech zatrudnia ponad 50 osób, wspomaganych ponad 30 partnerami handlowymi na całym świecie.

 

Foto i ich opisy:

 

 

Konstrukcja mebla z elementami wymagającymi obróbek w 5-osiach

Konstrukcja mebla z elementami wymagającymi obróbek w 5-osiach

 

Symulacja-3D obróbek w 5 osiach

Symulacja-3D obróbek w 5 osiach

 

Symulacja-3D obróbek w 5 osiach

Symulacja-3D obróbek w 5 osiach

 

 

 

 

 

Comments are closed