Moduł internetowy NET z nowym
NET plan Professional

imosNET

Moduł internetowy NET z nowym NET plan Professional

ImosNET – jest profesjonalnym systemem internetowym umożliwiający konstruowanie i sprzedaż konstrukcji meblowych “na wymiar” wg potrzeb każdego klienta. Umożliwia jednoczesny dostęp do serwisu (oraz własnego profilu) nieograniczonej liczbie użytkowników, o każdej porze. Największą zaletą imosNET jest pełna integracja z całym systemem produkcyjnym oraz bezpośredni przepływ danych od zamówienia, poprzez system CAD aż do produkcji tzn. na maszyny CNC.

We wszystkich przypadkach wykorzystuje się bibliotekę artykułów lub elementów zmiennych parametrycznie (wymiary, kolorystyka, elementy dodatkowe)  w celu szybkiego i efektywnego stworzenia projektu dla klienta oraz dokładnej oferty z dokładną wyceną (wg cen poszczególnych elementów oraz kosztów produkcji). Biblioteka elementów (również artykułów) standardowych może być indywidualnie dopasowana oddzielnie dla każdego użytkownika logującego się do systemu. Zmianie  może również ulec  sposób wyceny, język interfejsu oraz waluta. System NET jest uzbrajany w dane bezpośrednio z modułu CAD.

Moduł projektowy CAD

W przeciwieństwie do ogólnodostępnych systemów CAD, imos nie pracuje tylko na podstawie danych geometrycznych elementów, ale z konkretnymi i inteligentnymi elementami o określonych parametrach, które są zgodne z technologią produkcji stosowanej u danego klienta.

Program ma bezpośredni dostęp do obszernej biblioteki podzespołów i okuć wiodących dostawców, co znacznie przyśpiesza i ułatwia konstruowanie. Biblioteka ma charakter otwarty, więc dodawanie kolejnych materiałów lub konfigurowanie istniejących nie stanowi żadnego problemu.

W plan projektu wstawiane mogą być nie tylko pojedyncze elementy, ale i całe konstrukcje meblowe (np. meble typowe produkowane w oddzielnych seriach).

Imos rozpoznaje odpowiednie zależności miedzy poszczególnymi elementami – drzwiczkami, elementami bocznymi a dobranymi zawiasami – i na tej podstawie przekazuje dalsze informacje dot. wykonania odpowiednich obróbek. Informacje te są natychmiast widoczne na konstrukcji w widoku 2D lub 3D, co daje możliwość wydruku w pełni zwymiarowanego rysunku wykonawczego.

 

15

Moduł produkcyjny CAM

Główną zaletą integracji poszczególnych modułów NET/CAD/CAM jest w pełni zautomatyzowane generowanie danych CNC włącznie z informacjami o narzędziach i technologii wykonania na podstawie danych otrzymanych z internetu. Połączenie programu imos CAD z maszyną, eliminuje luki w komunikacji danych. Program CAM na podstawie projektu z systemu CAD tworzy automatycznie pliki dla maszyn CNC dla wszystkich elementów mebli. Tworzone są one w odpowiednim dla danej maszyny formacie. Zaawansowana technika obróbki danych umożliwia uzyskanie dodatkowych danych o prędkości, kolejności poszczególnych obróbek oraz odpowiednich do nich narzędzi. Dzięki temu, odpada całkowicie ręczne programowanie elementów w programach sterujących WOP.

Najnowsze biblioteki system imos z nowymi technologiami

System imosCAD iX został wyposażony w najnowsze bibliotek największych i najbardziej popularnych dostawców komponentów. imos CAD posiada najbardziej obszerne i najbardziej aktualne biblioteki technologiczne okuć ( i nie tylko) z dostępnych na rynku systemu CAD z możliwością ciągłej aktualizacji poprzez internetowy system iFurn.net dostępny dla klientów firmy imosAG.

Więcej informacji na www.imos3d.com.pl lub www.imos3d.com

 

Comments are closed