Inspire and Produce

 

Klient końcowy staje sie projektantem, tablet i smartfon stają się punktami sprzedaży. Inspiracja i produkcja łączą się płynnie w jedną całość, „inspire and produce“ to motto firmy imos na targach Ligna, prezentowane na jej stoisku dedykowanym przemysłowi i rzemiosłu w ramach dużego przedstawienia scenicznego. Dzięki nowej wersji oprogramowania 12.0 firma imos otwiera drogę do konstruowania nowych modeli biznesowych, a jednocześnie możliwość zgodnej z duchem rynku realizacji idei „Przemysł 4.0“.

Meble to produkty budzące silne emocje. Design, kolor, materiał – meble odzwierciedlają część każdego z nas. Klienci końcowi pragną nie tylko oglądać i nabywać produkty posiadające indywidualny styl i skrojone na ich potrzeby w stacjonarnych placówkach handlowych, lecz oczekują też tego rodzaju inspiracji w Internecie przy zapewnieniu wszystkich narzędzi pozwalających pod względem technologicznym połączyć ofertę internetową z bezpośrednimi wrażeniami we własnych czterech ścianach. Również oprogramowanie może być inspiracją, jak twierdzi producent oprogramowania z Herford:

„Dzięki oprogramowaniu świat wirtualny może nabrać realnego wymiaru. Powstają zdjęcia i przestrzenie, budzące emocje. A do tego można je oglądać we własnym smartfonie lub tablecie, indywidualnie zaprojektowany mebel staje się w domu czymś, czego można aktywnie doświadczyć, rozwiązanie w dziedzinie oprogramowania pozwala uchwycić kreatywność klienta końcowego, nadając jej cyfrową postać i przekształcić w realne produkty“

– mówi członek zarządu firmy imos, Winfried Dell. O ile imos NET i imos 360 wyposażony w zintegrowaną technologię Augmented Reality stanowiły jedynie początek, to prezentowana na targach Ligna Wersja 12 wyposażona jest w kolejne zintegrowane instrumenty umożliwiające włączenie klienta końcowego w proces sprzedaży i realizacji zleceń: klient końcowy staje się projektantem, a tablet i smartfon stają się punktami sprzedaży. Firma imos AG wspiera nowe modele biznesowe i dzięki swoim rozwiązaniom systemowym przyczynia się do zgodnej z duchem rynku realizacji idei „Przemysł 4.0“. Wizja firmy imos, polegająca na optymalizacji całego procesu, począwszy od klienta końcowego aż po maszynę, staje się coraz bardziej wyrazista. Oprócz tego przemawia za nią wiele usprawnień i nowości w poszczególnych grupach produktowych CAD, CAM, NET oraz 360.

inspire & produce

O ile przed dwoma laty pod hasłem „sales-to-machine“ łańcuch procesowy rozbudowano z myślą o sprzedaży, o tyle teraz producent oprogramowania z Herford dalej rozszerza program o możliwość włączenia klienta końcowego w proces sprzedaży i realizacji zleceń, kierując się hasłem „inspire & produce“. Stąd też Wersja 12 oferuje bazujące na internecie narzędzia do prezentacji i projektowania, które mają „zachwycić i zainspirować“ klienta końcowego podczas użytkowania. Większość z tych narzędzi opracowano na bazie HTML 5, dzięki czemu można z nich korzystać również w tabletach wyposażonych w systemy Apple, Windows lub Android. W wielu miejscach dopracowano w szczególności wizualną komunikację z klientem końcowym: zaprezentowaną już na targach Ligna 2013 technologię Augmented Reality rozbudowano pod względem funkcjonalnym, udoskonalono i zintegrowano bezpośrednio z aplikacjami sprzedażowymi i konstrukcyjnymi. Dzięki temu istnieje teraz nie tylko możliwość rzutowania skonfigurowanych mebli w przestrzeni, lecz także alternatywnie wstawiania ich w cyfrowe zdjęcia z uwzględnieniem ogniskowej i współczynnika zoom. Funkcję konfiguracji produktu w trybie online poszerzono o interaktywne okno 3D, umożliwiające natychmiastową wizualizację dokonanych zmian cech, a tym samym gwarantujące bezpieczeństwo procesu zamówieniowego. Funkcja prostego w obsłudze projektowania przestrzennego 3D, którą można zintegrować ze stroną internetową,  pomaga klientowi skonkretyzować swoje pomysły. Te nowe narzędzia do wizualizacji produktów sprawiają, że rozmowa handlowa zostaje jeszcze bardziej uproszczona i wzbogacona o aspekt emocjonalny: klient końcowy staje się projektantem.

Komfortowe planowanie sprzedaży

Poza tym wersja imos 12.0 oferuje wiele nowych opcji również użytkownikom immos CAD. W zasadniczym stopniu zmieniony został w znacznej części interfejs użytkownika, który prezentuje się teraz o wiele bardziej nowocześnie i zapewnia wyższy komfort. Całkowicie nowy kształt uzyskał w szczególności Organizer imos, moduł do obsługi i zarządzania zleceniami, który zoptymalizowano pod kątem szybkiego ewidencjonowania, modyfikacji i wydruku dokumentów ofertowych i zleceń. Nawet po zakończeniu procesu projektowania można dalej dostosowywać artykuły, warunki i ceny w koszyku. Dalsze liczne rozszerzenia funkcji polepszające możliwość stosowania imos CAD w sprzedaży to na przykład inteligentne funkcje wklejania i przesuwania, umożliwiające szybkie tworzenie i modyfikację sytuacji projektowych. Można teraz błyskawicznie dostosowywać całe aneksy kuchenne do zmienionych wymiarów pomieszczeń albo wklejać, modyfikować lub kasować poszczególne elementy bez konieczności ręcznej zmiany położenia sąsiadujących elementów w pomieszczeniu. Na potrzeby sprzedaży przygotowano również rysunki, nadając im atrakcyjną i reprezentacyjną formę. Program imos 12.0 udostępnia specjalne funkcje, odpowiednie do tych celów. W ten sposób dzięki aplikacji imos można bezpośrednio tworzyć wysokiej jakości fotorealistyczne lub kolorowane zdjęcia, które dają się włączyć do dokumentacji rysunkowej.

Biznes obiektowy na celowniku

Korzyści z Wersji 12 uzyskają również użytkownicy urządzający całe piętra budynków. Istnieje możliwość grupowania wielu zleceń konstrukcyjnych i ich konsolidacji w ramach jednego zlecenia produkcyjnego, jak też odwrotnie – rozdzielania dużych projektów na różne zlecenia produkcyjne. Specjalne funkcje wspomagają proces tworzenia i zarządzania stosownymi rysunkami i zleceniami oraz zestawieniami ilościowymi.

Programowanie 5-osiowe staje się prostsze i szybsze

Na potrzeby 5-osiowej technologii CNC imos udostępnia moduł CAM MAX. W Wersji 12 moduł ten został zmodyfikowany i udoskonalony. Zamiast konieczności uciążliwego wybierania po kolei poszczególnych elementów powierzchniowych geometrii elementów, użytkownik może teraz wygodnie przenosić obrysy, otwory lub kieszenie bezpośrednio do operacji 5-osiowych, korzystając z funkcji skanowania w sposób, do którego przyzwyczaił się  pracując w powiązaniu z 3-osiową technologią CNC.

Optymalizacja poprzez integrację

Logika produktowa i dane parametryczne 3D, tworzone w imos CAD, znajdują zastosowanie w równej mierze w konfiguratorze internetowym i planowaniu przestrzennym, jak też w dokumentacji produkcyjnej i programach CNC. Nowe funkcje opracowane z myślą o sprzedaży i udoskonalone narzędzia internetowe opracowane na potrzeby dystrybucji i klientów końcowych (NET i 360) stanowią jednocześnie połączenie rozwiniętego rozwiązania konstrukcyjnego i produkcyjnego (CAD i CAM), które poprzez zdefiniowane interfejsy można ponadto powiązać z rozwiązaniami ERP, MES lub rozwiązaniami branżowymi. Dzięki skalowalności rozwiązań i danych istnieje możliwość obsługi różnych grup użytkowników biorących udział w procesie przy wykorzystaniu tej samej bazy danych i tych samych narzędzi softwarowych.

Comments are closed