Innowacyjny system projektowo-produkcyjny przemysłu meblowego

Wiele firm produkujących meble boryka się z problemem szybkiego opracowania projektu i skierowania go w jak najkrótszym czasie na produkcję. Często wymaga to wielokrotnego opracowania tego samego projektu co w wielu przypadkach powoduje pomyłki. System imos dzięki bezpośredniemu połączeniu z maszyną, eliminuje luki w komunikacji danych.

Program CAD tworzy automatycznie wszelkie dane CNC dla wszystkich elementów mebla, które następnie mogą być bezpośrednio zaczytane na maszynie. Wszystkie dane technologiczne są już wiadome na etapie projektowania co zapewnia pełną kontrolę nad opracowywanym projektem.

I jeszcze jedno – znając technologię wykonania program może w łatwy i szybki sposób podać cenę wykonania projektu (cenę materiału oraz koszty wytworzenia).

Comments are closed