ImosNET/CAD/CAM/DATA

IMOS NET

Imos NET

ImosNET/CAD/CAM/DATA

 

Firma Imos AG już prawie 20 lat rozwija swój sztandarowy system imos CAD/CAM/NET/DATA, eksponując jego główną funkcjonalność, czyli działanie wg zasady „od zamówienia aż po produkcję”. Najnowsza dostępna na rynku wersja – imos 10.0 gwarantuje więcej elastyczności, więcej kompatybilności i maksymalną integrację z innymi podsystemami.

Program oparto na nowej, nowoczesnej platformie z nowymi funkcjami i z nowym sterowaniem maszyn, które cały czas jest rozwijane. Gdy na rynku pojawiają się nowe maszyny, nowe materiały, musimy aktualizować program i wprowadzać nowe rozwiązania. Wszystko na bieżąco uaktualniamy (instalatory, bazy danych, technologie wytwarzania, postprocesory) i co roku, dokładnie raz w roku, wychodzi nowa wersji systemu imosCAD/CAM/NET. Program jest sprzedawany na całym świecie a jego nowe funkcje wchodzą na życzenie klientów.

 

Łatwa konfiguracja trudnych konstrukcji

imosNET – część zamówieniowa z konfiguratorami jest odpowiedzialna za opracowanie całego know-how, systemu kalkulacji i sprzedaży przez internet. Opracowywane są konstrukcje typowe lub nietypowe (w zależności od oferty danej firmy oraz umiejętności opracowującego) a po zatwierdzeniu przekazywane automatycznie do systemu imosCAD, gdzie następuje ich „obróbka” i przekazanie na produkcje (sterowanie CNC). Dodatkowo, system generuje dane dla pozostałych systemów np. klasy ERP, służących do kompleksowego zażądania zasobami firmy. W sposób automatyczny generuje BOMy, przekazując dane bezpośrednio do baz danych SQL oraz tworzy dokumentację techniczną niezbędną przy poszczególnych etapach realizacji projektu.

Niedawno firma wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie systemowe przeznaczone dla klientów końcowych B2C -> imosNET Designer. Wizytówką jest prosty konfigurator mebli z podglądem LIVE 3D, umożliwiającym dowolną konfigurację mebli z zachowaniem technologii wytworzenia i aktualną kalkulacją produktu (bez względu na konfigurację). System imosNET designer jest w pełni zintegrowany z systemem produkcyjnym imosCAD/CAM, co całkowicie niweluje konieczność przepisywania zamówień do systemu produkcyjnego. Po konfiguracji, tworzony jest faktyczna wizualizacja produktu (z odpowiednimi teksturami), szczegółowy opis oraz cena sprzedaży.

 

Projektowanie bez ograniczeń

W przeciwieństwie do ogólnodostępnych systemów CAD, imos nie pracuje tylko na podstawie danych geometrycznych, ale z konkretnymi i inteligentnymi elementami o określonych parametrach, zgodnych z technologią produkcji. Program ma bezpośredni dostęp do obszernej biblioteki podzespołów i okuć wiodących dostawców iFurn (z aktualizacją danych ONLINE), co znacznie przyśpiesza i ułatwia konstruowanie. Biblioteka ma charakter otwarty, więc dodawanie kolejnych materiałów lub konfigurowanie istniejących nie stanowi żadnego problemu. W plan projektu wstawiane mogą być nie tylko pojedyncze elementy, ale i całe konstrukcje meblowe.

Imos rozpoznaje odpowiednie zależności miedzy poszczególnymi elementami – drzwiczkami, elementami bocznymi a dobranymi zawiasami – i na tej podstawie przekazuje dalsze wytyczne dotyczące wykonania odpowiednich obróbek. Informacje te są natychmiast widoczne na konstrukcji w widoku 2D lub 3D, co daje możliwość wydruku w pełni zwymiarowanego rysunku wykonawczego.

Przygotowanie danych od momentu zamówienia do końcowych – trwa kilka minut. Wszystko jest połączone w jedną całość. System zaczyna działać jak komputer i przetwarzać informacje. Wystarczy nacisnąć guzik i już się wie jakie są koszty, ile czasu i materiału potrzeba, później w odniesieniu do magazynu sprawdza on, czy te materiały są dostępne i określa czas wykonania zlecenia.

 

Automatyczne sterowanie CNC

Jednym z ważniejszych podsystemów jest automatyczny generator danych CNC. imosCAM tworzy dane w odpowiednim formacie pod różne systemy sterujące obrabiarkami sterowanymi numeryczne, zamykając całkowicie cały proces przygotowania danych. Oczywiście, generowane programy są zgodne z technologią produkcji z uwzględnieniem możliwości poszczególnych maszyn CNC. Ma to istotne znaczenie przy produkcji jednostkowej, gdzie ustalenie ogólnych zasad obróbczych jest niewystarczające. Dynamika tworzenia danych wyłącznie pod zamówienie, bez pełnego połączenia poszczególnych podsystemów jest bardzo trudna, wręcz niemożliwa.

 

 

Comments are closed