Imos AG w Polsce

To, co w 1993 roku rozpoczęło się jako projekt na Uniwersytecie Technicznym w Braunschweig, dziś jest innowacyjnym systemem CAD/CAM dla branży meblowej. Od stycznia 2007 roku niemiecka firma programistyczna z Herford – centrum przemysłu meblowego Niemiec – oferuje swój sztandarowy produkt również i w Polsce. „Odrobiliśmy nasze zadanie domowe. Cały program został całkowicie przetłumaczony na język polski”– powiedział Winfried Dell, Direktor International Business – … i nie tylko to!

Imos oferuje swoje produkty w ponad 20 krajach świata w wersjach dla dużych, średnich i małych fabryk mebli, szczególnie dla tych klientów, którzy na dzień dzisiejszy posiadają lub zamierzają zakupić maszyny CNC. Bezpośrednie połączenie programu imos z maszyną, eliminuje luki w komunikacji danych. Program CAD tworzy automatycznie wszelkie dane CNC dla wszystkich elementów mebla, które następnie mogą być bezpośrednio zaczytane na maszynie. Dla różnych producentów maszyn do obróbki drewna z różnymi programami sterującymi, firma imos ma w ofercie odpowiednie postprocesory. Oznacza to, iż system imos może sterować większością maszyn dostępnych na rynku.

Pod kierownictwem prof. Dr Prekwinkel, firma imos stworzyła uniwersalne, nowoczesne narzędzie o ogromnych możliwościach. Inteligentna struktura obiektów bazuje na najnowszej technologii informatycznej bazy danych SQL  oraz wymiany danych XML, umożliwiającej dopasowanie ich do wszelkich wyznaczonych zadań. Każdy klient, bez względu na wielkość produkcji może znaleźć odpowiedni dla siebie produkt, idealnie dopasowany do swoich potrzeb.

· Pro.Line  –  odpowiednio dopasowany pakiet dla dużych fabryk mebli z głównym celem optymalnej produkcji konstrukcji nietypowych. Takie projekty wymagają dużej integracji poszczególnych systemów. Oczywiście, pakiet zawiera niezbędne interfejsy do integracji z systemami ERP.
· Flex.Line –  indywidualne kompleksowe narzędzie dla projektantów wnętrz – od projektu do produkcji na maszynach. Wyróżnia się przejrzystością edycji całego projektu oraz krótkim czasami przygotowania produkcji
  · Wood.Line –  odpowiednie narzędzie dla stolarzy ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji nietypowych oraz możliwością drukowania list produkcyjnych i list jednostek.

Od konstrukcji, bezpośrednio do maszyn

W przeciwieństwie do ogólnodostępnych systemów CAD, imos nie pracuje tylko na podstawie danych geometrycznych, ale z konkretnymi i inteligentnymi elementami o określonych parametrach. Program ma bezpośredni dostęp do obszernej biblioteki podzespołów i okuć wiodących dostawców, co znacznie przyśpiesza i ułatwia konstruowanie. W plan projektu wstawiane mogą być nie tylko poszczególne, pojedyncze elementy, ale i całe meble. Przykładowo, w przypadku gdy konstruktor wstawi w daną szafkę drzwiczki, wszelkie związane z tym dane są analizowane i na ich podstawie zostaną wstawione odpowiednie zawiasy wg wcześniej zdefiniowanej konfiguracji. Imos rozpoznaje odpowiednie zależności miedzy drzwiczkami, elementami bocznymi a dobranymi zawiasami i na tej podstawie przekazuje dalsze informacje dot. wykonania odpowiednich obróbek. Informacje te s? natychmiast widoczne na konstrukcji w widoku 2D lub 3D co daje możliwość wydruku w pełni zwymiarowanego rysunku wykonawczego.

Dzięki interaktywnemu połączeniu modułu CAD z baza danych SQL, podczas konstruowania zapisywane są szczegółowe informacje o elementach i ich konfiguracji, które na żądanie można wywołać w każdej chwili w formie wydruków produkcyjnych lub plików eksportu. Pliki te można poddać dalszej edycji w systemach księgowo-magazynowych. Eliminuje to całkowicie ręczne tworzenie list jednostek, list produkcyjnych oraz zamówień na elementy. Dodatkowo, na podstawie zastosowanych materiałów oraz zdefiniowanych czasów produkcji, program oblicza w czasie rzeczywistym koszty wytworzenia konstrukcji i pokazuje je w formie przejrzystych tabel, posortowanych wg elementów, komponentów oraz akcesoriów. Generowane przez imos piktogramy i kody paskowe mogą być wydrukowane na etykietach co znacznie ułatwia identyfikacje poszczególnych elementów na produkcji. Największa i decydująca zaleta całego systemu jest w pełni zautomatyzowane generowanie danych CNC włącznie z informacjami o narzędziach i technologii wykonania. Tworzone są one w odpowiednim dla danej maszyny formacie. Zaawansowania technika obróbki danych umożliwią uzyskanie dodatkowych danych o prędkości, kolejności poszczególnych obróbek oraz odpowiednich do nich narzędzi. Dzięki temu, odpada całkowicie ręczne programowanie elementów w programach sterujących WOP.

Inteligentne narzędzie konstrukcyjne

Do tworzenia nowych konstrukcji meblowych, dostępne są dwa, wzajemnie uzupełniające się narzędzia konstrukcyjne. Z pomocą „Artikel – Designer” tworzone są i katalogowane meble skrzyniowe. Zapisuje się ja do bazy dostępnej dla wszystkich użytkowników w sieci. Każdy skonstruowany mebel można wykorzystać w nowym projekcie, w którym możemy dodatkowo zmodyfikować jego parametry. Zawdzięczamy to pełnej parametryzacji poszczególnych elementów oraz podzespołów wchodzących w skład mebla. Za jednym kliknięciem, możemy zmienić lub zamienić poszczególne elementy danej grupy elementów we wszystkich skonstruowanych meblach danego projektu. Drugi narzędziem o ogromnych możliwościach jest „Obiekt-Designer” dającym konstruktorowi całkowitą wolność projektowania. Typowym przykładem może tu posłużyć możliwość projektowania lad sklepowych lub hotelowych lub mebli dopasowanych do nietypowego, krzywoliniowego kształtu ścian itd.  Konstruowanie rozpoczyna się od zdefiniowania zarysu w widoku 2D, wg którego sukcesywnie na podstawie dodatkowych informacji tworzona jest trójwymiarowa konstrukcja mebla. Również i w tym przypadku obowiązuje zasada, iż wszystko co jest skonstruowane, może być wyprodukowane – umożliwiają to duże ilości danych w formie wszelkiego rodzaju wydruków oraz plików eksportu.

„To jest jedna z naszych głównych zasad” powiedział Dr Frank Prekwinkel. „Wszystko co jest widoczne na projekcie, można znaleźć również na listach produkcyjnych. Imos nie jest programem do rysowania – jest inteligentnym systemem przeznaczonym dla producentów mebli”.

Imos_konstrukcja400xWEB          imos8.0_PL

One Comment:

  1. bardzo ciekawe narzędzie

Leave a Reply